สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณี ตำรวจไทย-ตำรวจมาเลเซียชิงถ้วย “รุจิรวงศ์” ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-3 มี.ค. 61

588
สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณี
ตำรวจไทย-ตำรวจมาเลเซียชิงถ้วย “รุจิรวงศ์” ครั้งที่ 32
ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-3 มี.ค. 61
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงาน
จัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณีระหว่างตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย พร้อมด้วย พลตำรวจโท เดชา
บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/รองประธานคณะทำงาน, พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สอาดพรรค
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/รองประธานคณะทำงาน, พลตำรวจตรี เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน, ACP YUSNI BIN MOHD JAMIL ผู้ช่วยทูตตำรวจประจำสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย และ Mr. Ridzuan Abdul Aziz ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณีตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย ชิงถ้วย “รุจิรวงศ์” ครั้งที่ 32 ณ ห้องแถลงข่าว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  สำหรับการแข่งขันกีฬารักบี้ประเพณีระหว่างตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย ซึ่งมีการจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2504 ในยุคสมัยของ พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ อธิบดีกรมตำรวจ จวบจนถึงปัจจุบัน
มีการจัดการแข่งขันมาแล้วถึง 31 ครั้ง รวมระยะเวลายาวนานกว่า 55 ปี  โดยจะมีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งในการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลชิงถ้วย “รุจิรวงศ์” ครั้งที่ 32 ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2561 ซึ่งจะมีการแข่งขันจริง
ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ สนามบุณยะจินดา ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ
  1. การแข่งขันชิงถ้วย “รุจิรวงศ์” ประเภทอายุไม่เกิน 45 ปี
  2. การแข่งขันชิงถ้วย “ชัยจินดา” ประเภทอาวุโส อายุเกิน 45 ปีขึ้นไป
  ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชน และข้าราชการตำรวจ ร่วมรับชมและส่งกำลังใจแก่นักกีฬาตำรวจไทยในการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณีระหว่าง
ตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย ชิงถ้วย “รุจิรวงศ์” ครั้งที่ 32 ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
ณ สนามบุณยะจินดา ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
แบ่งปัน