วันที่ 28 ก.พ.61 เวลา 08.30 น. ณ อ.แม่สอด จว.ตาก / พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ10) เดินทางไปร่วมพิธีส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนจากคดีค้ามนุษย์ให้แก่ผู้เสียหายชาวเมียนมาและพิธีส่งกลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ขาวเมียนมากลับภูมิลำเนา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทาง

120

วันที่ 28 ก.พ.61 เวลา 08.30 น. ณ อ.แม่สอด จว.ตาก / พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ10) เดินทางไปร่วมพิธีส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนจากคดีค้ามนุษย์ให้แก่ผู้เสียหายชาวเมียนมาและพิธีส่งกลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ขาวเมียนมากลับภูมิลำเนา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทาง

แบ่งปัน