วันที่ 11 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ 3/2559 (โครงการภูเก็ตเมืองแห่งสันติสุข) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 สทส.

252

วันที่ 11 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ 3/2559 (โครงการภูเก็ตเมืองแห่งสันติสุข) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 สทส.
IMG_0552_resizeIMG_0549_resize IMG_0569_resize IMG_0556_resize

แบ่งปัน