วันที่ 14 มีนาคม 2559 สมาคมแม่บ้านตำรวจฝ่ายพฤกษากาชาด ร่วมตรวจนับคูปองกาชาดร้านสมาคมแม่บ้านตำรวจ จำนวน 9 วัน รวมทั้งสิ้น 52000 ใบ ณ สมาคมแม่บ้านตำรวจ

170

วันที่ 14 มีนาคม 2559 สมาคมแม่บ้านตำรวจฝ่ายพฤกษากาชาด ร่วมตรวจนับคูปองกาชาดร้านสมาคมแม่บ้านตำรวจ จำนวน 9 วัน รวมทั้งสิ้น 52000 ใบ ณ สมาคมแม่บ้านตำรวจ
IMG_0371IMG_0079 IMG_0351 IMG_0304 IMG_0141

แบ่งปัน