ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจภูธรภาค ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

294
View Fullscreen
แบ่งปัน