วันที่ 16 มีนาคม 2559 คุณกรพัณณ์ พงษ์เจริญ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะแม่บ้านฯ เข้าตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบเงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล รพ.ตร. ให้การต้อนรับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 รพ.ตร.

739

วันที่ 16 มีนาคม 2559 คุณกรพัณณ์ พงษ์เจริญ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะแม่บ้านฯ เข้าตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบเงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล รพ.ตร. ให้การต้อนรับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 รพ.ตร.
IMG_0411IMG_0397 IMG_0416

แบ่งปัน