วันที่ 17 มีนาคม 2559 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนคนที่ 12 ได้เดินทางมาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ ในหัวข้อ “นักบริหารระดับสูงในหน่วยงานของรัฐกับบริบทอาเซียน” ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 นาย ตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ตร. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ตร.

265

วันที่ 17 มีนาคม 2559 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนคนที่ 12 ได้เดินทางมาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ ในหัวข้อ “นักบริหารระดับสูงในหน่วยงานของรัฐกับบริบทอาเซียน” ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 นาย ตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ตร. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ตร.
IMG_2097_resizeIMG_2065_resize IMG_2138_resize IMG_2135_resize  IMG_2089_resize

แบ่งปัน