วันที่ 18 มีนาคม 2559 นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารบุคลากรและบริหารองค์กรภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ พระมหาหรรษา ธมมหาโส, รศ.ดร. ได้เดินทางมาบรรยายธรรมในหัวข้อ “คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้นำ” ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ตร.

251

วันที่ 18 มีนาคม 2559 นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารบุคลากรและบริหารองค์กรภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ พระมหาหรรษา ธมมหาโส, รศ.ดร. ได้เดินทางมาบรรยายธรรมในหัวข้อ “คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้นำ” ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ตร.
IMG_2311_resize IMG_2302_resize IMG_2291_resize IMG_2281_resize IMG_2208_resize

แบ่งปัน