วันที่ 27 มี.ค. 61 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร./โฆษก ตร. แถลงข่าวมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การให้บริการและ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ห้องแถลง ตร. ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.

208
วันที่ 27 มี.ค. 61 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร./โฆษก ตร. แถลงข่าวมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การให้บริการและ
อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ห้องแถลง ตร. ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.
แบ่งปัน