วันที่ 29 มี.ค. 61 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 2/ 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. ในการนี้ได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

144

วันที่ 29 มี.ค. 61 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 2/ 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. ในการนี้ได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน