วันที่ 22 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 3/2559 โดยมี รอง ผบ.ตร., ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง จากนั้น ผบ.ตร. ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นวาระการประชุม และตอบข้อซักถามของสื่อฯ ในประเด็นที่น่าสนใจ ณ ห้องศรียานนท์ ตร.

144

วันที่ 22 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 3/2559 โดยมี รอง ผบ.ตร., ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง จากนั้น ผบ.ตร. ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นวาระการประชุม และตอบข้อซักถามของสื่อฯ ในประเด็นที่น่าสนใจ ณ ห้องศรียานนท์ ตร.
IMG_6415 IMG_6390 IMG_6389 IMG_6387

แบ่งปัน