วันที่ 23 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการร่างกฎกระทรวงประกาศระเบียบตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.

283

วันที่ 23 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการร่างกฎกระทรวงประกาศระเบียบตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.
IMG_3102IMG_3104 IMG_3095 IMG_3093

แบ่งปัน