ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องการรับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติและข้าราชการตามกฎหมายอื่น เพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

43
View Fullscreen
View Fullscreen
แบ่งปัน