วันที่ 23 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น ครั้งที่ 1/2559 โดยมี ผบช.สทส., ผบก.สส. และผู้แทนจาก บช.น., ภ.1- ภ.9 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 8 ตร.

142

วันที่ 23 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น ครั้งที่ 1/2559 โดยมี ผบช.สทส., ผบก.สส. และผู้แทนจาก บช.น., ภ.1- ภ.9 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 8 ตร.
IMG_2718_resizeIMG_2736_resize IMG_2726_resize  IMG_2714_resize

แบ่งปัน