วันที่ 23 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุธรณ์เกี่ยวกับสถานบริการและการใช้อำนาจสั่งปิดสถานบริการฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.

370

วันที่ 23 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุธรณ์เกี่ยวกับสถานบริการและการใช้อำนาจสั่งปิดสถานบริการฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.
IMG_3067IMG_3071 IMG_3066 IMG_3065

แบ่งปัน