วันที่ 25 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. บรรยากาศการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นการบรรยายเรื่อง การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมโดยเน้นการป้องกันในเชิงรุก ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ตร.

258

วันที่ 25 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. บรรยากาศการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นการบรรยายเรื่อง การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมโดยเน้นการป้องกันในเชิงรุก ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ตร.
IMG_3029_resize IMG_3037_resize  IMG_3024_resizeIMG_3051_resizeIMG_3051_resize

แบ่งปัน