คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ เพื่อชิงรางวัลและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโต้วาที สิทธิมนุษยชนระดับเยาวชน ในประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑

57
View Fullscreen
View Fullscreen
แบ่งปัน