ขอเชิญส่งข้อมูลประวัติเชิงลึกของผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

57

ส่งข้อมูลได้ที่นี่ http://www.senate.go.th/bsi/webboard/public/topic_add.php

View Fullscreen
แบ่งปัน