วันที่ 17 เม.ย.61 เวลา 11. 30 น. พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร./โฆษก ตร. จะแถลงสถิติข้อมูลและการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2561 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.

208

วันที่ 17 เม.ย.61 เวลา 11. 30 น.
พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร./โฆษก ตร. จะแถลงสถิติข้อมูลและการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2561 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน