วันที่ 25 มีนาคม 2559 พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผบก.ผอ.สยศ.ตร.บรรยากาศการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นการบรรยายเรื่อง การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยมีส่วนร่วมจากประชาชนและตำรวจชุมชน ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ตร.

542

วันที่ 25 มีนาคม 2559 พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผบก.ผอ.สยศ.ตร.บรรยากาศการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นการบรรยายเรื่อง การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยมีส่วนร่วมจากประชาชนและตำรวจชุมชน ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ตร.
IMG_3215_resize IMG_3278_resize IMG_3246_resize IMG_3240_resize

แบ่งปัน