วันที่ 25 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. บรรยากาศการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นการบรรยายเรื่อง การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ตร.

288

วันที่ 25 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. บรรยากาศการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นการบรรยายเรื่อง การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ตร.
IMG_3310_resizeIMG_3337_resize IMG_3296_resize

แบ่งปัน