วันที่ 28 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจที่เป็นนักกีฬา เพื่อรับทราบ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยที่รับราชการตำรวจเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 2 ตร.

254

วันที่ 28 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจที่เป็นนักกีฬา เพื่อรับทราบ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยที่รับราชการตำรวจเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 2 ตร.
IMG_6623 IMG_6634 IMG_6631 IMG_6625

แบ่งปัน