วันที่ 28 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นผู้แทน ตร. เข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบ หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย ปีที่ 22 โดยมีข้าราชการตำรวจกองสารนิเทศ ร่วมแสดงความยินดี ณ นสพ.พิมพ์ไทย ซ.พัฒนาการ 20

289

วันที่ 28 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นผู้แทน ตร. เข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบ หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย ปีที่ 22 โดยมีข้าราชการตำรวจกองสารนิเทศ ร่วมแสดงความยินดี ณ นสพ.พิมพ์ไทย ซ.พัฒนาการ 20
IMG_3671 IMG_3661 IMG_3647

แบ่งปัน