วันที่ 29 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการออกระเบียบฯ และวิธีการชำระค่าปรับ โดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยมีผู้แทนจาก บช.น., สงป., สยศ.ตร., กมค., บก.จร., บก.ทล. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.

180

วันที่ 29 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการออกระเบียบฯ และวิธีการชำระค่าปรับ โดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยมีผู้แทนจาก บช.น., สงป., สยศ.ตร., กมค., บก.จร., บก.ทล. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.
IMG_3482_resize IMG_3526_resize

แบ่งปัน