ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์ประกอบการประชุม ผบ.เหล่าทัพ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64

แบ่งปัน