ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๑๓ สท. และอาคาร ๑๗ (ศูนย์สื่อมวลชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

209

แบ่งปัน