วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและทดสอบสมรรถภาพข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2561 (กีฬาภายใน) ขบวนพาเหรดและกิจกรรมกองเชียร์ ของข้าราชการตำรวจ ณ สนามบุณยะจินดา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

507

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและทดสอบสมรรถภาพข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2561 (กีฬาภายใน) ขบวนพาเหรดและกิจกรรมกองเชียร์
ของข้าราชการตำรวจ ณ สนามบุณยะจินดา
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

แบ่งปัน