วันที่ 30 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ, พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล, พิธีมอบผ้าไตรและบาตร และพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใจมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุครบ 61 พรรษา 2 เมษายน 2559 ในการนี้มีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและประทวนจากทั่วประเทศ สมัครใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาฯ ถึง 63 นายด้วยกัน ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

149

วันที่ 30 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ, พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล, พิธีมอบผ้าไตรและบาตร และพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใจมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุครบ 61 พรรษา 2 เมษายน 2559 ในการนี้มีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและประทวนจากทั่วประเทศ สมัครใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาฯ ถึง 63 นายด้วยกัน ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
IMG_3903_resizeIMG_4073_resize IMG_4018_resize  IMG_3874_resize IMG_3794_resize

แบ่งปัน