วันที่ 30 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.สทส. เป็นประธานการประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับแบบวิธีการประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2559 โดยมีผู้แทนจาก บช.น., บช.ภ.1 – 9, ศชต. บก.ภ.จว.ต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 8 ตร.

1492

วันที่ 30 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.สทส. เป็นประธานการประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับแบบวิธีการประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2559 โดยมีผู้แทนจาก บช.น., บช.ภ.1 – 9, ศชต. บก.ภ.จว.ต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 8 ตร.
IMG_3619_resize IMG_3633_resize IMG_3626_resize IMG_3621_resize

แบ่งปัน