ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือก เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ระดับปริญญาโท เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561 เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 12 มี.ค.2561 – 4 มิ.ย.2561 ทางเวปไซต์ http://rpca-admission.thai.com/

1929

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือก เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ระดับปริญญาโท เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561 เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 12 มี.ค.2561 – 4 มิ.ย.2561 ทางเวปไซต์ http://rpca-admission.thai.com/

แบ่งปัน