วันที่ 31 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแถลงผลการดำเนินงาน ตร. รอบ 6 เดือน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

241

วันที่ 31 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแถลงผลการดำเนินงาน ตร. รอบ 6 เดือน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_4035IMG_4032 IMG_4047 IMG_4046  IMG_4034

แบ่งปัน