วันที่ 2 พ.ค.61 พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช./ประธานกรรมการยิงปืนระบบ IDPA/ปืนยาว , พ.ต.อ.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รอง ผบก.สท.และคณะ เดินทางไปตรวจความพร้อมและความเรียบร้อยของสนามยิงปืน ในการใช้ยิงปืนปาะจำปี ตร. ณ สนามยิงปืนจอหอ จว.นครราชสีมา

350

วันที่ 2 พ.ค.61
พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช./ประธานกรรมการยิงปืนระบบ IDPA/ปืนยาว , พ.ต.อ.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รอง ผบก.สท.และคณะ เดินทางไปตรวจความพร้อมและความเรียบร้อยของสนามยิงปืน ในการใช้ยิงปืนปาะจำปี ตร.
ณ สนามยิงปืนจอหอ จว.นครราชสีมา

แบ่งปัน