วันที่ 2 พ.ค.61 พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช./ผอ.ศปก.ตร. , พ.ต.อ.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รอง ผบก.สท. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร โดยมี พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร , พ.ต.อ.กันตพัฒน์ ภาคธรรม ผกก.สภ.ดอนตาล และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ โดยเน้นกำชับข้าราชการตำรวจทุกนายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดำรงตนให้เป็นที่รักของประชาชน อีกทั้งยังเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบ ตร. ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 30 เม.ย.61 (ระเบียบการไว้ทรงผมฯ) โดยเคร่งครัดด้วย

402

วันที่ 2 พ.ค.61
พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช./ผอ.ศปก.ตร. , พ.ต.อ.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รอง ผบก.สท. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร โดยมี พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร , พ.ต.อ.กันตพัฒน์ ภาคธรรม ผกก.สภ.ดอนตาล และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ โดยเน้นกำชับข้าราชการตำรวจทุกนายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดำรงตนให้เป็นที่รักของประชาชน อีกทั้งยังเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบ ตร. ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 30 เม.ย.61 (ระเบียบการไว้ทรงผมฯ) โดยเคร่งครัดด้วย

แบ่งปัน