วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านบริหารจัดการประชุมและพิธีการเตรียมความพร้อมการประชุม ผบ.เหล่าทัพ โดยมี พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

153

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านบริหารจัดการประชุมและพิธีการเตรียมความพร้อมการประชุม ผบ.เหล่าทัพ โดยมี พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน