รูปผู้บังคับบัญชาระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2561

6216

 

แบ่งปัน