วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ลก.ตร. เป็นผู้แทน ตร. รับมอบหนังสือภูมิพโลภิกขุ ร่มโพธิ์ของปวงประชา จากนายหัฎฐะพลณ์ เทศศรีเมือง ประธานโครงการจัดทำหนังสือฯ พร้อมคณะ เป็นจำนวน 500 เล่ม

212

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ลก.ตร. เป็นผู้แทน ตร. รับมอบหนังสือภูมิพโลภิกขุ ร่มโพธิ์ของปวงประชา จากนายหัฎฐะพลณ์ เทศศรีเมือง ประธานโครงการจัดทำหนังสือฯ พร้อมคณะ เป็นจำนวน 500 เล่ม

แบ่งปัน