พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ / ประธาน อ.ก.ตร.จริยธรรม นำข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อรับประทานข้อแนะนำในการดำเนินโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข ณ วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น.

311

พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ / ประธาน อ.ก.ตร.จริยธรรม
นำข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อรับประทานข้อแนะนำในการดำเนินโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข ณ
วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น.

แบ่งปัน