วันนี้(23พ.ค.61)10.30 น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.ที่ 33 และเด็กนักเรียน ณ รร.ตชด.905 บ้านจอปราคี่ อ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน

297

วันนี้(23พ.ค.61)10.30 น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.ที่ 33 และเด็กนักเรียน ณ รร.ตชด.905 บ้านจอปราคี่ อ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน

แบ่งปัน