วันที่ 1 เมษายน 2559 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บรรยาย เรื่อง การบริหารสถานการณ์วิกฤตและมอบเงินสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับโครงการนี้ด้วยการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ตร.

234

วันที่ 1 เมษายน 2559 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บรรยาย เรื่อง การบริหารสถานการณ์วิกฤตและมอบเงินสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับโครงการนี้ด้วยการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ตร.
IMG_5267_resizeIMG_5112_resize IMG_5327_resize  IMG_5167_resize IMG_5121_resize

แบ่งปัน