วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหารข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 4/2561 โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร., พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช. และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร.เข้าร่วมประชุม โดยก่อนการประชุม ผบ.ตร. เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้เแก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

126

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหารข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 4/2561 โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร., พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช. และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร.เข้าร่วมประชุม โดยก่อนการประชุม ผบ.ตร. เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้เแก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

แบ่งปัน