วันที่ 5 เมษายน 2559 โรงพยาบาลตำรวจรับมอบเครื่องฟอกไต จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 450,000 บาท จากคณะ นรต.รุ่น 43 ณ โรงพยาบาลตำรวจ

303

วันที่ 5 เมษายน 2559 โรงพยาบาลตำรวจรับมอบเครื่องฟอกไต จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 450,000 บาท จากคณะ นรต.รุ่น 43 ณ โรงพยาบาลตำรวจ
S__13721692 S__13721691 S__13721690 S__13721688

แบ่งปัน