วันที่ 7 เมษายน 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออากาศยานกู้ภัยและช่วยเหลือทางการแพทย์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

201

วันที่ 7 เมษายน 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออากาศยานกู้ภัยและช่วยเหลือทางการแพทย์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_5415IMG_5419 IMG_5413 IMG_5397

แบ่งปัน