วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องกิจกรรมสมาคมแม่บ้านตำรวจ อาคารสวัสดิการตำรวจ ถ.วิภาวดี / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธีมอบทองคำ ให้กับผู้ถูกสลากบำรุงกาชาดไทย ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2561 พร้อมมอบรางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 50 บาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลที่ 2 – 7 อีก 29 รางวัล โดยวันนี้มีผู้เข้าร่วมรับมอบ จำนวน 30 ท่าน

265

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องกิจกรรมสมาคมแม่บ้านตำรวจ อาคารสวัสดิการตำรวจ ถ.วิภาวดี / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธีมอบทองคำ ให้กับผู้ถูกสลากบำรุงกาชาดไทย ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2561 พร้อมมอบรางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 50 บาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลที่ 2 – 7 อีก 29 รางวัล โดยวันนี้มีผู้เข้าร่วมรับมอบ จำนวน 30 ท่าน

แบ่งปัน