วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานกาประชุมเพื่อชี้แจงบทบาทของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้พนักงานสอบสวนทั่วประเทศทราบ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี คุณปิติกาญน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

282

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษา (สบ 10)  เป็นประธานกาประชุมเพื่อชี้แจงบทบาทของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้พนักงานสอบสวนทั่วประเทศทราบ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี คุณปิติกาญน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน