ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำบัตรแสดงตนข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และผู้ปฏิบัติงานใน กองสารนิเทศ เพื่อให้ในการ เข้า-ออก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

73
View Fullscreen
แบ่งปัน