วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พล.ต.ต.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย ผบก.สท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

464

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พล.ต.ต.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย ผบก.สท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน