วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชารรยะ ที่ปรึกษา (สบ10) ให้การต้อนรับ นาย Bruno Desthieux ผู้แทนจากสำนักงานองค์การตำรวจสากลภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิคพร้อมคณะ เนื่องในโอกาสหารือข้อราชการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

112

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชารรยะ ที่ปรึกษา (สบ10) ให้การต้อนรับ นาย Bruno Desthieux ผู้แทนจากสำนักงานองค์การตำรวจสากลภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิคพร้อมคณะ เนื่องในโอกาสหารือข้อราชการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

แบ่งปัน