วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. ให้โอวาทแก่นักกีฬาตำรวจ ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ทีมนักกีฬาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 51 ประจำปี 2561 โดยมี พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ

82

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.ต.อ.รุ่งโรจน์  แสงคร้าม รอง ผบ.ตร.  ให้โอวาทแก่นักกีฬาตำรวจ ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ทีมนักกีฬาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 51 ประจำปี 2561  โดยมี พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค  ผู้ช่วย ผบ.ตร.  และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ

แบ่งปัน