วันที่ 18 เมษายน 2559 พล.ต.ท.พิสิฎฐ์ พิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 109/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

165

วันที่ 18 เมษายน 2559 พล.ต.ท.พิสิฎฐ์ พิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 109/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.
IMG_6686 IMG_6685 IMG_6683

แบ่งปัน