วันที่ 2 ก.ค. 2561เวลา 10:30 น. พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพรามณกุล รองผบ.ตร. เป็นประธาน มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ชุดปฏิบัติงานและหน่วยงานที่มีผลงานด้านการป้องกันและปราบ ปรามการค้ามนุษย์ดีเด่น ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปี 2561โดยมี พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (มค 1)/ผอ.ศพดส.ตร. พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบช.กมค./รอง ผอ.ศพดส.ตร. พร้อมด้วย ผบช.น., ภ.1-9, ก., สตม., ทท., ชุดปฏิบัติงาน, ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในและต่าง ประเทศ เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่มีผลงานด้าน การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ดีเด่น ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปี 2561 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

134

วันที่ 2 ก.ค. 2561เวลา 10:30 น. พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพรามณกุล รองผบ.ตร. เป็นประธาน มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ชุดปฏิบัติงานและหน่วยงานที่มีผลงานด้านการป้องกันและปราบ ปรามการค้ามนุษย์ดีเด่น ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปี 2561โดยมี พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (มค 1)/ผอ.ศพดส.ตร. พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบช.กมค./รอง ผอ.ศพดส.ตร. พร้อมด้วย ผบช.น., ภ.1-9, ก., สตม., ทท., ชุดปฏิบัติงาน, ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในและต่าง ประเทศ เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่มีผลงานด้าน การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ดีเด่น ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปี 2561 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

แบ่งปัน